Argumente

Argumente pentru un parteneriat strategic

Colaborarea propusă la nivelul orașelor Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca, vine în contextul unei culturi asociative modeste, care păstrează reticențe față de astfel de demersuri. Tocmai din acest motiv, ne propunem să fim transparenți cu privire la această inițiativă și să explicăm tuturor celor interesați care sunt beneficiile pe care o abordare integrată la nivel teritorial le poate aduce membrilor comunităților orașelor noastre.

În sprijinul Alianței, aducem următoarele argumente:

A. Orașele noastre sunt motoare ale dezvoltării economice și oferăun climat propice pentru afaceri și o bună calitate a viețiipentru cetățeni.

B. Suntem un model de management urban performant și gestionăm eficient resursele comunităților noastre.

C. Încurajăm și susținem spiritul antreprenorial liber și colaborăm cu agenții economici pentru a genera bunuri șiservicii cu valoare adăugată ridicată.

D.Susținem un mediu favorabil inovării și furnizăm cunoaștere șitehnologie la nivelul teritoriului într-un parteneriat direct cumediul academic.

E.Beneficiem de o poziție geostrategică favorabilă și dorim să ne interconectăm infrastructura la rețeaua europeană.

F. Încurajăm și atragem resurse umane pregătite și competente și avem un trend demografic crescător. Cele 4 orașe au împreună cu zonele de influență peste 1,5 milioane de locuitori, fiind astfel al doilea pol economic și demografic al țării.

G. Suntem parteneri și colaborăm permanent în probleme de administrație locală.

H. Împărtășim o viziune de dezvoltarea orientată spre Europa. Uniunea Europeană e pentru noi atât un model de colaborare, cât și resursă de creștere.